Συνάντηση με τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Σπιτιού…


Άυριο Παρασκευή 4η Οκτωβρίου 2019 στις 6:00 μ.μ  θα γίνει μια συνάντηση όλων των υποψηφίωνστην Εστία όπου τα μέλη θα μπορέσουν να συναντήσουν και να συζητήσουν με τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρομται μπορούν να βρεθούν στην Εστία, στις 4 Οκτωβρίου, 2019, στις 6:00 μ.μ.

Ο κατάλογος των υποψηφίων απαρτίζεται από τους :
Αλέξανδρο Αλεξάκη
Κωνσταντίνο Αλέξιου
Παναγιώτα Γκἀτσιου
Βασίλη Καραγιάννη
Δημήτρη Κάρα
Νικόλαο Κουρού
Τομ Νοΐτση
Βιβή  Ξενία
Παναγιώτη Ξενία
Νίκο Τρυφωνόπουλο
Τομ Τσιώκο
Ιωάννη Κ. Φαναρά


Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, 2019 από τις 1:00 μ.μ έως τις 5:00 μ.μ στην Εστία.

Comments