Ελληνική Κοινότητα της Όσαβας - η γιορτή για την 25η Μαρτίου 1821.

The Greek Community of Oshawa and District Presents:
Ελληνική Κοινότητα της Όσαβας και περιχώρων
Απο την αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας, η γιορτή για την 25η Μαρτίου 1821.The Greek Community of Oshawa and District Presents:
Ελληνική Κοινότητα της Όσαβας και περιχώρων 
Απο την αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας, η γιορτή για την 25η Μαρτίου 1821.Comments